Wellcome

Giờ mới có tg cảm ơn Dương Thông

Giờ mới có tg cảm ơn Dương Thông
Cảm ơn em đã giúp chị học được rất nhiều bài học quý.
Trước hết là chị không nhớ đã nói những gì nhưng tự nhiên chị ý thức được cần thực hiện những thói quen tốt và lần đầu tiên chị tự nguyện cảm thấy muốn làm thay vì cảm thấy phải làm vì biết là nó tốt.
Và cả bài học về niềm tin về kết quả có trước hay hành động có trước!!!
Cảm ơn em nhiều, chắc chắn lần tới gặp chị đẽ rèn được ít nhất là 1 thói quen tốt khoe với em.
G9!
2020-01-06
6 Bình luận:
Song Tử
2020-01-06 08:29:12
C cần nói chuyện Huyền ơi
Dương Huyền
2020-01-06 08:29:12
Song Tử nc vs e hay vs bạn ý c yêu ???
Đào Viết Tùng
2020-01-06 08:29:12
Thế cái nào có trước vậy em ơi
Bùi Phương Nam
2020-01-06 08:29:12
Chuẩn bị đi :)))))
Nguyễn Diên
2020-01-06 08:29:12
Tuyệt vời
Lê Ngọc Bảo
2020-01-06 08:29:12
Caffe chia sẻ em ơi

Bình luận

Bình luận
Tên *

Bình luận mới