Wellcome

HÚT MẠNH VÀO CÁC BẠN THanh Niên Hút Bóng liên tục tử vong tại ghế

HÚT MẠNH VÀO CÁC BẠN
THanh Niên Hút Bóng liên tục tử vong tại ghế !
Tại - lý thái tổ - hoàn kiếm - Hà nội
??nhân viên đến ko phát hiện ra tưởng dang phê - thời gian sau thì gục hẳn !
chơi nhiều sẽ khó thở - ảnh hưởng thần kinh và hệ vận động biến chứng rõ luôn - đã có rất nhiều trường hợp bị loạn thần - phải vào trại tâm thần !
??‍♂️ quán đã bị niêm phong đóng cửa phục vụ điều tra !!
☠️☠️ Cảnh báo đến mọi người - chuẩn bị cấm hẳn bóng đó !!
2020-01-06
0 Bình luận:

Bình luận

Bình luận
Tên *

Bình luận mới