Wellcome

Chả hiểu thầy cô có bao giờ vào chuồng lợn hay không

Chả hiểu thầy cô có bao giờ vào chuồng lợn hay không. Bầy lợn gì có 10 con mà có con ông con cha. Chắc 3 con mẹ đẻ ra. Mỗi mẹ cách nhau nửa tháng. Mỗi mẹ đẻ 3 con. Tiêu chẢy cũng chả bảo màu gì. Máu tươi hay máu cá hay máu đen. Cái này em chẩn có thể là viêm hồi tràng, nhưng theo ý đồ của người ra đề với thuốc flophenicol thì nó là phó thương hàn. Ko biết có phải ko. Phán đc cũng hên xui.
2020-03-24
0 Bình luận:

Bình luận

Bình luận
Tên *